Chỉ số

Truy cập các chỉ số chứng khoán toàn cầu với các điều kiện giao dịch đặc biệt.

Mục đích của chúng tôi là giúp các nhà giao dịch của chúng tôi thành công bằng cách cung cấp trải nghiệm giao dịch đặc biệt.

Chênh lệch thấp
Giao dịch trong 23 giờ
Truy cập vào hơn 14 chỉ số
Tốc độ thực thi trung bình 0,20 giây
Tất cả các chiến lược giao dịch đã được kích hoạt
Đòn bẩy lên đến 1: 100