Hàng hóa

Giao dịch các mặt hàng phổ biến từ khắp nơi trên thế giới như vàng, dầu và bạc!

Giao dịch trong 23 giờ
Nhiều Hàng hóa mở cửa 23 giờ một ngày và không bị giới hạn giờ giao dịch.
Cơ hội giao dịch
Truyền thông và các nhà phân tích đưa ra các cơ hội giao dịch thường xuyên về Hàng hóa.
Giao dịch trên các lĩnh vực đa dạng
Hàng hóa được hưởng lợi từ sự dịch chuyển của thị trường trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Cơ hội toàn cầu
Giao dịch theo biến động giá của các Hàng hóa chính từ Châu Âu và Châu Á.
Bán khống thị trường
Giao dịch trên thị trường giảm (ngắn hạn) cũng như thị trường tăng.
Giao dịch mọi lúc, mọi nơi
Giao dịch trên máy tính để bàn, đóng trên thiết bị di động, tài khoản của chúng tôi hoạt động trên nhiều thiết bị.

Quy mô hợp đồng
100
Lô tối thiểu
0.01
Các bước tăng dần
0.01
Lô tối đa
100
Quy mô hợp đồng
5,000
Lô tối thiểu
0.01
Các bước tăng dần
0.01
Lô tối đa
100
Quy mô hợp đồng
1,000
Lô tối thiểu
0.01
Các bước tăng dần
0.01
Lô tối đa
100
Quy mô hợp đồng
1,000
Lô tối thiểu
0.01
Các bước tăng dần
0.01
Lô tối đa
100