Leverage ng Account
account.mini.settings.leverage.value
Mga komisyon
account.mini.settings.commissions.value
Kumakalat
account.mini.settings.spreads.value
Pinakamababang Deposito
account.mini.settings.deposit.value
Slippage Insurance
account.mini.settings.insurance.value
Proteksyon sa Negatibong Balanse
account.mini.settings.protection.value